ОГОЛОШЕННЯ

3.05.2012, 16:29

                                                                     
Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

15.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Миру, 10, корп.1

 

 52,0

Приміщення
на першому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1

Фонд  підтримки     підприємництва 
39800
м.Комсомольськ
вул.  Миру, 8, к.4
2-34-78
097-495-49-61

Нежитлові
приміщення
на  першому
поверсі 

місто Комсо-
мольськ
вул.
Миру,
10, корп.1

 

52,0

З 01.06.
2012
року
до
30.06.
2013
року

Пошит
тя
трико-
тажних виробів

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -399,92  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.    
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  18.05.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

13.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Космонав
тів,8

 

 575,0

Приміщення
на першому  та  другому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Виконавчий
комітет Комсо-
мольської  міської ради 
39800
м.Комсомольськ
вул. Миру, 24
2-28-75

Нежитлові
приміщення
на першому  та другому
поверсі  

місто Комсо-
мольськ
вул.
Космо-
навтів,
8

 

575,0

З 01.06.
2012
року
до
01.05.
2015
року

Пошит
тя
трико-
тажних виробів

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 5796,99  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції. 
До договору  оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:  1.опорядження  фасаду приміщень  та благоустрою  прилеглої території в  строк до  01.05.2013.
2. Оформлення  орендарем  правовстановлюючих документів на землю  не пізніше 6 місяців з дня укладення  договору  оренди приміщень. До оформлення  правовстановлюючих документів на землю укласти  договір  з  Комсомольською міською радою  про  відшкодування втрат  від     недоотримання коштів за  фактичне  землекористування  не  пізніше  1  місяця  з  дня   укладення  договору  оренди приміщень .
3. Проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю в 2013 році  не пізніше  01.07.2013.
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  18.05.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. 
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду                                                                      

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

12

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Молодіж
на, 10

 

21,32

Приміщення
на першому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

 

 

Комунальне   житлове ремонтно - експлуатаційне     підприємство 
№ 1  39800
м.Комсомольськ
провулок Молодіжний, 52
3-38-73

Нежитлові
приміщення
на першому
поверсі

місто Комсо-
мольськ
вул.
Моло
діжна,
10

 

21,32

З 01.06.
2012
року
до
31.12.
2012
року

Офіс
ринку

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -  398,70 грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.
До  договору  оренди будуть  включені такі  додаткові обов'язки  орендаря :  1.укласти договір  про  надання послуг  з  вивезення твердих  побутових  відходів  з  ринку  по  вул. Молодіжна  в строк  до  01.07.2012.

 

2. Оформити  правовстановлюючі документи на землю під ринком по вул. Молодіжна  не пізніше 6 місяців з дня укладення  договору оренди приміщень  по  вул. Молодіжна, 10. До оформлення  правовстановлюючих документів на землю укласти  договір  з  Комсомольською міською радою  про  відшкодування втрат  від     недоотримання коштів за  фактичне  землекористування  не  пізніше  1  місяця  з  дня укладення  договору оренди приміщень по  вул. Молодіжна, 10.
3.Провести  незалежну оцінку вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подати  звіт про оцінку на затвердження орендодавцю в 2012 році  не пізніше  01.08.2012.
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  18.05.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

14.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Космонав
тів,8

 

 1539,2

Приміщення
на першому  та  другому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Виконавчий
комітет Комсо-
мольської  міської ради 
39800
м.Комсомольськ
вул. Миру, 24
2-28-75

Нежитлові
приміщення
на першому  та другому
поверсі  

місто Комсо-
мольськ
вул.
Космо-
навтів,
8

 

1539,2

З 01.06.
2012
року
до
01.06.
2013
року

Пошит
тя
трико-
тажних виробів

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 11908,94  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції. 
До договору  оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:   1.опорядження  фасаду приміщень  та благоустрою прилеглої території в  строк до  01.05.2013.
2. оформлення  орендарем  правовстановлюючих документів на землю  не пізніше 6 місяців з дня укладення  договору  оренди приміщень. До оформлення  правовстановлюючих документів на землю укласти  договір  з  Комсомольською міською радою  про  відшкодування втрат  від     недоотримання коштів за  фактичне  землекористування  не  пізніше  1  місяця  з  дня   укладення  договору  оренди приміщень .
3. Проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю в 2013 році  не пізніше  01.06.2013.
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  18.05.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. 
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

          Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

16.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул.
Миру, 8

 

 54,13

Приміщення
на  першому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Фонд                   підтримки     підприємництва 
39800
м.Комсомольськ
вул. Миру, 8, к.4
2-34-78,
097-495-49-61

Нежитлові
приміщення
на першому
поверсі  

місто Комсо-
мольськ
вул.
Миру,8

 

54,13

З 01.06.
2012
року
до
30.06.
2013
року

Торгівля

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 728,52  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.   
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  18.05.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. 
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .