Інформація!!

6.06.2012, 11:20

          Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

18.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул.
Миру, 10-А

 

 9,89

Приміщення
на  першому
поверсі

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутри
мувач ( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Поліклініка
" Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги". 
39800
м.Комсомольськ
вул. Миру, 10-А
2-21-05

Нежитлові
приміщення
на першому
поверсі  

місто Комсо-
мольськ
вул.
Миру,
10- А

 

9,89

З 01.07.
2012
року
до
31.05.
2013
року

Торгівля
продо
вольчими
товарами

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 187,44  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   травня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.   
До  договору  оренди буде  включений  обов'язок орендаря  щодо    відшкодування  орендодавцю  в  2013  році  повної  вартості   робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  2  місяців  після  виставлення орендодавцем  рахунка  про   відшкодування. 
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  20.06.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. 
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .