Інформація

29.08.2012, 08:54

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

19.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Леніна, 30

 

 45,2

Підвальні  приміщення

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

19

Комунальне житлово-експлуатаційне
підприємство
№ 2    39800
м.Комсомольськ
вул.  Добровольського,
31
2-11-42

Підвальні
приміщення

місто Комсо-
мольськ
вул.
Леніна,30

 

45,2

З 01.10.
2012
року
до
31.12.
2014
року

Розміщення   майстерніпо пошит
тю
трико-
тажних виробів

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -186,33  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   серпня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

До договору  оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо: 

  1. проведення   реконструкції орендованих приміщень  та  введення  їх  в експлуатацію  за  цільовим   призначенням;
  2. забезпечення    представникам  орендодавця  безперешкодного цілодобового  доступу  до запірної  арматури  на стояках  опалення та водопостачання ;
  3. проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю в 2013 році  не пізніше  01.06.2013. 

Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  12.09.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .