Інформація

13.05.2015, 08:17

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

5.

Нежитлове

приміщення

м. Комсо-

мольськ

вул. Набережна,1

Частина

холу

площею

 2,0 кв. м

Приміщення

на  першому

поверсі  будівлі

готелю «Славутич»

Без  права

приватизації

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

 

п/п

Балансоутри-

мувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

4.

Комунальне

підприємство

готель «Славутич»

  39800

м. Комсомольськ

вул. Миру, 15

2-29-33

 

Нежитлове

приміщення

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Набе

режна,

1

Частина

холу

площею

2,0 кв. м

 

 

З 01.06.

2015

до

31.12.

2015

Торгівля

 

 

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди -   98,27  грн.  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   травня  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди будуть  включені  додаткові  обов'язки орендаря  щодо:

1. Встановлення орендарем   окремого  приладу  обліку  електроенергії    в  орендованому   приміщенні   в  строк  до   31.07.2015.

2. Відшкодування орендодавцю протягом дії  договору  оренди  витрат  на  спільну  експлуатацію  будівлі,  розташованої  за адресою :  вул. Набережна,1, не  пізніше  одного місяця  після  виставлення орендодавцем  рахунку  про   відшкодування.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  27.05.2015  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .