Інформація!

24.06.2015, 09:17

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

10.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Леніна, 78 

 

58,52 кв. м

Підвальні

приміщення 

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

9.

Комунальне житлово-експлуатаційне

підприємство

 № 5    39800

м.Комсомольськ

вул.  Леніна,78

2-69-05

 

 Підвальні приміщення

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Леніна,

78

58,52

 

З

13.07.

2015

до

30.06.

2016

 Торгівля

непродо-

вольчими

товарами

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 2737,05 грн.  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   червня  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди будуть  включені  додаткові  обов'язки орендаря  щодо:

    а) проведення  реконструкції орендованих  приміщень   та   введення їх в 

        експлуатацію   за  цільовим призначенням  до   30.06.2016 ;

    б) проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку,

        встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на

        затвердження орендодавцю  не  пізніше  2  місяців  після   укладення

        договору  оренди.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  09.07.2015  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .