Інформація

6.07.2015, 08:29

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету

Комсомольської міської ради Полтавської області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,

який буде залучений до проведення незалежної оцінки

об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації

 

Назва об’єкта:

–  житловий будинок загальною площею 2515,1 кв. м , розташований за адресою: м. Комсомольськ, вул. Строни,  21.

балансоутримувач – комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне  підприємство №  1.

Спосіб приватизації: викуп з поліпшеннями.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

-  заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

-  нотаріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу. При цьому, якщо учасник конкурсу не менш як тричі брав участь у конкурсах щодо відбору експертів, то він може подати до комісії замість нотаріально засвідченої копії статуту офіційного листа про те, що з часу проведення попереднього  конкурсу в статуті учасника конкурсу не відбулося ніяких змін;

-  копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання експертної оцінки;

-  копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

-  бізнес-програму учасника конкурсу;

-  один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті. Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна комісія буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт не більше 7 календарних днів.

 Документи до комісії приймаються до 12 години 15 липня 2015 року за адресою: вул. Миру, 24, к.312, м. Комсомольськ, Полтавської обл., 39800, тел.(05348) 2-28-75.

Конкурс відбудеться 15 липня 2015 року о 15-00 за адресою: вул. Миру, 24, к. 203 (Відділ приватизації та обліку комунального майна виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області), м. Комсомольськ, Полтавської обл., 39800.