Оголошення

5.08.2015, 08:26

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

11.

Нежитлове

приміщення

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 16

 

106,4 кв. м

Приміщення

на  другому

поверсі

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                    

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

10.

Комунальне

підприємство

«Комсомольський

Палац культури та творчості»

    39800

м.Комсомольськ

вул.  Миру,16

2-27-27

 

 Нежитлове приміщення

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

16

106,4

 

З

01.09.

2015

до

31.08.

2016

 Офіс  або

інше

викорис

тання,

крім

торгівлі

та  виробниц-

тва

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 2686,36 грн.

До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   липня  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди буде  включений  додатковий  обов'язок орендаря  щодо

відшкодування   орендодавцю   в  2016  році  вартості  послуг  з  проведення  незалежної  оцінки  об'єкта оренди  не  пізніше  1  місяця  після  виставлення  орендодавцем  рахунку  про  відшкодування.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  19.08.2015  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .