Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської ради інформує

5.08.2015, 14:19

Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської ради   інформує.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 475 внесено зміни до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (надалі – Положення).

Вказаними змінами:

- виключено норму щодо відмови у призначення субсидії, у разі, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

- визначено порядок призначення субсидії у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок до встановлення права власності на житло.

До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника приміщення (будинку) зареєстрована в ньому, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи – одному із опікунів на підставі рішення комісії;

- змінено порядок призначення субсидії з урахуванням зареєстрованих осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні.

У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають на підставі рішень комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

На підставі рішень комісій підприємства – виробники/виконавці житлово-комунальних послуг знімають нарахування з осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку);

- змінено порядок обчислення сукупного доходу для призначення субсидії.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

- визначено додаткові види доходів, які не включаються до сукупного доходу сім’ї  при призначенні субсидії.

Не включаються до сукупного доходу сім’ї для призначення субсидії, допомога при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – Героїня»; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які приймають безпосередню участь в антитерористичних операціях; допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності;

- змінено порядок врахування сукупного доходу за бажанням громадянина.

 За  бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату   житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за три місяці,  що  передують  місяцю звернення)  сукупного  доходу  осіб,   у разі надання довідок про доходи цих осіб за вказаний період за формами, затвердженими Мінсоцполітики;

Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія;

- змінено порядок визначення сукупного доходу громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються  доход.

Для  обчислення  доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються  доходи,  і  не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному доході пенсіонера враховується  розмір призначеної щомісячної пенсії;

- визначено порядок врахування доходів для осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб -підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

- передбачено порядок підтвердження інформації про доходи, яка не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Громадянином подаються довідки  про доходи, у разі зазначення у декларації отримання інших доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування тощо і яка, відповідно до чинного законодавства України, не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у встановленому порядку;

-              визначено порядок призначення субсидій у разі неможливості отримання відомостей про склад зареєстрованих.

У разі ненадання на запит структурному підрозділу з питань соціального захисту населення у встановлені терміни відомостей про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб для призначення субсидії використовуються дані, зазначені у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

- визначено умови та терміни призначення субсидії.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховуються посезонно:

на опалювальний сезон – з 01 жовтня року по 30 квітня;

на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону, субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і у зв’язку з цим не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, то на підставі рішень комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, субсидія може призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням субсидії.

Якщо громадянин звернувся за субсидією в неопалювальний сезон , і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення особи після отримання за запитом відомостей, передбачених абзацом десятим пункту 13 Положення.

Якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не

 

перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу протягом двох сезонів підряд (неопалювального і опалювального), субсидій призначаються на наступний термін на підставі звернення громадянина.

- доповнено випадки, коли проводиться перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян:

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

коли рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради встановлено дату початку (закінчення) опалювального періоду, відмінну від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія від дати, що визначена пунктом 14 Положення.

отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи осіб (крім субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива);

проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

- конкретизовано причину, по якій надання раніше призначеної субсидії припиняється, зокрема, у разі:

якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення;

Звертаємо увагу, що повернення сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру, у подвійному розмірі  за вимогою органу, що призначив субсидію, виключено.

Крім того, форма Декларації змінена. Зокрема, за новою формою Декларації не зазначається сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб; вказуються серія, номер паспорта та опалювальна площа житлового приміщення.

При цьому бланк декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», може використовуватися для призначення житлових субсидій. (Зразок заповнення Декларації додається).

 

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування структурного підрозділу
Комсомольської міської ради

     з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. Петренко Володимир Іванович ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Власника / не власника особового рахунку (необхідне підкреслити)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

загальна площа 63,8 кв. метрів; опалювальна площа 60,8 кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку ____5______

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Серія та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

Петренко

 

 

 

 

Володимир Іванович

01.01.1946

КН 303040

1122334455

 

Петренко

 

 

 

 

Марія Федорівна

12.01.1950

КН 214358

1234568901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстрованих – для орендарів) за період з 1 січня 2014 року  до  31 грудня  2014 року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

 

Назва організації, де отримує дохід  (для фізичних осіб-підприємців зазначити групу платника єдиного податку)

Петренко В. І.

пенсія

Пенсійний фонд

Петренко М. Ф.

пенсія

Пенсійний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

-

-

-

-

 

 

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання.. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

                 

_______підпис______________                                                                    _05__ серпня  2015 р.

          (підпис заявника)                                                             

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період

 

завантажити