Увага!

23.09.2015, 08:34

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

16.

Нежитлові

приміщення 

м. Комсо-

мольськ

вул. Добровольсь

кого,63

149,91  кв. м

Приміщення 

на  другому

поверсі

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради    

    Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт 

    нерухомого майна, щодо якого  надійшла  заява  

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

15.

Поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»

  39800

м. Комсомольськ

вул. Миру, 10-а

2-21-05

 

Нежитлові

 

приміщення  

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Добро-

вольсь-

кого,63

149,91

кв. м

З

12.10.

2015

до

 31.12.

2016

 

 

Розміщення

приватних медичних

закладів

або  офісу

або  інше

викорис-

тання

крім  торгівлі

та  виробниц-

тва

 

             Площа   приміщень,  які  надаються  в  оренду  складається  з  :

 1.  нежитлових  приміщень  загальною  площею 22,79 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 204  із окремим   входом  площею  14,87 кв. м  та  допоміжних  приміщень  загальною площею  7,92 кв. м.

 

2.  нежитлових  приміщень  загальною  площею 20,83 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 208  із  окремим  входом  загальною площею  13,59 кв. м  та  допоміжних 

приміщень  загальною площею  7,24 кв. м.


 3.  нежитлових  приміщень  загальною  площею  13,80 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 201  із  окремим  входом  загальною площею  9,0 кв. м  та  допоміжних 

приміщень  загальною площею  4,80 кв. м.


 4.  нежитлових  приміщень  загальною  площею  24,22 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 206  із  окремим  входом  загальною площею  15,8 кв. м  та  допоміжних 

приміщень  загальною площею  8,42 кв. м.

 

5.  нежитлових  приміщень  загальною  площею  26,24 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 207   із окремим   входом  загальною площею  17,12 кв. м  та  допоміжних     

  приміщень  загальною площею  9,12 кв. м.

 

6.  нежитлових  приміщень  загальною  площею  42,03 кв. м, в  т.ч.  кімнати

 № 203  із  окремим  входом  загальною площею  27,42 кв. м  та  допоміжних 

 приміщень  загальною площею  14,61 кв. м.


   Орієнтовний   розмір  орендної плати за   перший  місяць оренди приміщень складає :

1.  для  приватних  медичних  закладів -   13,57 грн. за  1 кв. м , помножений  на  площу  приміщень.

2.  для  офісів – 22,62 грн. за  1 кв. м , помножений  на  площу  приміщень.

3.  для  інших  видів  діяльності -  нарахування  згідно  з  Методикою  розрахунку плати за оренду майна, яке перебуває  у комунальній власності територіальної громади міста  Комсомольська, та порядку її використання.

 

  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   вересня  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

 

  До  договору  оренди буде  включений  додатковий  обов'язок орендаря  щодо  відшкодування   орендодавцю   в  2016  році  вартості  послуг  з  проведення  незалежної  оцінки  об'єкта оренди  не  пізніше  1  місяця  після  виставлення  орендодавцем  рахунку  про  відшкодування.

 

  Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  07.10.2015  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. Можлива  подача  декількох  заяв  одночасно від  одного  заявника.

 

   У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .