Оголошення

28.10.2015, 08:30

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

17.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул.

Строни, 4 

 56,7 кв. м

Приміщення 

на  першому

поверсі  будівлі

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

16.

Комунальне   житлове ремонтно - експлуатаційне     підприємство 

 № 1  39800

м. Комсомольськ

провулок Молодіжний, 52

2-68-71

Нежитлові

приміщення

на  першому

поверсі

будівлі

 

 

 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Строни,

4

56,7

 кв. м

 

 

З 16.11.

2015

до

31.12.

2016

Офіс

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 1170,19 грн. До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з  жовтня  2015 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди  буде  включений  додатковий  обов'язок орендаря  щодо

проведення  в  2016 році  незалежної   оцінки   вартості   об'єкта   оренди  в порядку,  встановленому   власником   майна, та   подання  звіту про оцінку  на

затвердження   орендодавцю  не  пізніше  31.03.2016.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  11.11.2015  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .