Субсидії на житлово-комунальні послуги. Питання та відповіді.

13.11.2015, 09:27

Хто має право на призначення субсидії?

         Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?

 1. Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередній календарний рік або 3 місяці перед місяцем звернення. Для пенсіонерів за останній місяць перед місяцем звернення;
 2. Визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;
 3. Отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2015 – 1176 грн., з 01.09.2015 – 1330 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
 4. Отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Яким чином можна отримати субсидію?

До управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно подати:

 • заяву про призначення житлової субсидії;
 • декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
 • паспорта, ідентифікаційні коди.

У випадку звернення за призначенням субсидії з урахуванням доходів за попередні 3 місяці, що передують місяцю звернення, додатково надаються довідки про доходи осіб, яким призначається субсидія. а також у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо.

Договір найму (оренди) житла (за наявності).

Технічний паспорт на житло.

За який період враховуються доходи для призначення субсидії?

         У разі звернення за призначенням субсидії у І кварталі – доходи враховуються за перші три квартали попереднього року.

         У разі звернення в інший період – доходи за попередній календарний рік.

         За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія ) сукупного доходу, після подання довідок за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

         Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Які доходи включаються та не включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?

         До сукупного доходу для призначення субсидії включаються нараховані доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб.

 

 

До сукупного доходу сім'ї не включаються:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • сплачені особою аліменти;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей, отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної та благодійної допомоги незалежно від розміру та джерела походження;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • до сукупного доходу не включається отримана громадянами спадщина.

 

Які особливості врахування доходів?

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Відмінена норма обов'язкового працевлаштування або перебування на обліку в центрі зайнятості працездатних осіб протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення.

 

Кому призначається субсидія?

         Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

У яких випадках субсидія призначається, як виняток, за рішенням районних комісій?

 • одиноко проживаючим непрацездатним громадянам на збільшену понад соціальну норму площу житла;
 • у разі, якщо сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
 • особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.
 • виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні. Під час прийняття рішення враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;
 • дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, субсидія може бути розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні.

На яку площу призначається субсидія?

         Соціальна норма житла встановлена в розмірі 13,65 м2 на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 м 2 на домогосподарство.

На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?

         Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:

 1. водопостачання та водовідведення:

- постачання холодної води 2,4 м 3 на одну особу ( за наявності центр. постачання гарячої води, 4 мна одну особу (за відсутності центр. постачання гарячої води),

постачання гарячої води 1,6 м 3 на одну особу,

- водовідведення 4 м на одну особу;

2. вивезення побутових відходів – 0,4167 м3на одну особу на місяць;газопостачання;

3. газопостачання:

- на опалення в опалювальний період 7 м3 на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (1,073 – в індивідуальних будинках, 0,523 – в багатоквартирних житлових будинках),

- на газову плиту (приготування їжі) 6 м3 на одну особу (за наявності лічильника), 3 м3 на одну особу (без лічильника),

- на газову плиту (приготування їжі і підігрів води 9 м3 на особу (за наявності лічильника), 4,5 м3 на особу (без лічильника),

- на газову плиту і водонагрівач 18 м3 на одну особу (за наявності лічильника), 9 м3 на особу (без лічильника);

4. електропостачання:

- на опалення в опалювальний період 65 кВт год. на 1 м 2 площі * коригуючий коефіцієнт (0,982 –в індивідуальних будинках, 0,465– в багатоквартирних житлових будинках),

- у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води), 150 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),

- у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 90 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води), 120 кВт год. на сім ’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),

 

На який період призначається субсидія?

         Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони .

         У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

         Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

         Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу, управління праці та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.

 

У яких випадках проводиться перерахунок розміру призначеної субсидії без звернення громадян?

- зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

- встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

- у разі встановлення рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати початку (закінчення) опалювального періоду не з першого та не до останнього числа місяця;

- отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;

         Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Сума призначеної субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової часки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Про які зміни необхідно повідомити орган соціального захисту населення?

         Зміна у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

         У випадку ненадання інформації про зміни, дія субсидії припиняється з наступного місяця за місяцем, у якому відповідні зміни виникли.

Яка відповідальність у випадку надання недостовірної інформації?

Сума субсидії, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, що відбулися в його сім'ї, повертається ним за вимогою управління праці та соціального захисту населення.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану суму субсидії, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?

 • за поданням житлово-комунальних організацій, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує обов'язкову частку плати за житлово-комунальні послуги;
 • якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію;
 • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);
 • за заявою особи яка звернулася за призначенням субсидії.

         У разі, коли через несплату громадянином обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії. 

 

У разі виникнення додаткових питань стосовно умов призначення субсидії куди громадяни можуть звертатись за консультацією?

         В управління праці та соціального захисту населення, м.Комсомольськ, вул.Миру, буд. 29, телефон „гарячої лінії”- 3-26-70