Оголошення

6.01.2016, 12:43

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п Назва об'єкта нерухомого  майна Адреса об'єкта нерухомого  майна Загальна площа об'єкта нерухомого  майна, кв. м Характеристика об'єкта нерухомого  майна Примітка
1.       2       3        4        5      6
1. Нежитлові приміщення   м. Комсомольськ вул. Миру, 16    123,75кв. м Приміщення на  п’ятому поверсі      

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

№ п/п Балансоутримувач ( назва, юридична адреса, контактний телефон ) Дані  про об'єкт  нерухомого майна,        щодо якого  надійшла  заява
Наймену вання Адреса Загальна площа, кв. м Строк оренди Мета викорис- тання
  1        2    3     4     5    6    7
1. Комунальне підприємство «Комсомольський Палац культури та творчості»     39800 м.Комсомольськ вул.  Миру,16 2-27-27    Нежитлові приміщення   місто Комсо- мольськ вул. Миру, 16 123,75 З 01.02 2016 до 31.12 2016  Надання навчальних послуг  

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  повний  місяць оренди – 1552,41 грн. До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   грудня  2015  року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди буде  включений  додатковий  обов'язок орендаря  щодо

відшкодування   орендодавцю   в  2016  році  вартості  послуг  з  проведення  незалежної  оцінки  об'єкта оренди  не  пізніше  1  місяця  після  виставлення  орендодавцем  рахунку  про  відшкодування.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  21.01.2016  включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к. 203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .