Оголошення!

27.07.2016, 08:42

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

12.

Частина  приміщень холу

головного  корпусу  Комсомольської  міської лікарні

м. Горішні

Плавні

вул. Миру, 10

корп.12

5,0

 

Приміщення

на  першому

поверсі

Без  права

приватизації

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

11.

Комсомольська

міська  лікарня 

39800

м. Горішні

Плавні

вул.  Миру, 10

2-60-50

 

 Частина  приміщень холу

головного  корпусу  Комсомоль

ської  міської лікарні

місто Горішні

Плавні

вул.

Миру,

10,

корп.12

 

 

5,0

З 15.08.

2016

року

до

31.08.

2017

 

Торгівля

непродо-вольчими

товарами

 

 

 Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 225,84  грн. 

  До  договору  оренди   будуть   включені  додатковий   обов'язок  орендаря  щодо  відшкодування орендодавцю  в  2016 році  вартості   робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  1  місяця  після  виставлення орендодавцем  рахунку  про   відшкодування.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  10.08.2016 включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області   оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».