Оголошення!

27.07.2016, 08:52

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

10.

Нежитлові

приміщення  

м. Горішні

Плавні

вул. Миру, 16 

 

77,26 кв. м

Приміщення

на  другому

поверсі  

 

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

9.

Комунальне

підприємство

«Комсомольський

Палац культури та творчості»

    39800

м. Горішні Плавні 

вул.  Миру,16

2-27-27

 

 Нежитлові

приміщення

 

місто ГорішніПлавні

вул.

Миру,

16

77,26

З

01.09

2016

до

31.08

2017

 Надання навчаль

них послуг

 

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  повний  місяць оренди – 966,79 грн.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  10.08.2016  включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к. 203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .