Інформація

15.08.2016, 11:58

Стан забруднення атмосферного повітря

міста Горішні Плавні за  I півріччя 2016 року


На стаціонарному посту спостережень №1(вул. Добровольського,6) лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря м.Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється відбір та аналіз проб атмосферного повітря в м. Горішні Плавні. Спостереження проводяться по 8 інгредієнтам. Основні - пил, ангідрид сірчистий (діоксид сірки), оксид вуглецю, діоксид азоту, специфічні – фенол, сажа, аміак, водень хлористий.Також визначається вміст бенз(а)пірену та важких металів. Періодичність відбору проб складає 2-4 рази на добу  6 днів на тиждень.


За I півріччя 2016 року загальний рівень забруднення міста за індексом забруднення характеризувався як низький ІЗА=1,9 (до 5 вважається низький, від 5 до 7 - підвищенний, від 7 до 14 - високий). Пріоритетними домішками, які зумовлювали забруднення атмосферного повітря, виявились фенол, діоксид азоту, пил, оксид вуглецю, аміак.


Лабораторією відібрано 2 800 проб та проаналізовано 2 794 визначення. Дані спостережень наведені у таблиці:


Домішки

Кількість спостережень  

Середньодобові гранично допустимі концентрації

(ГДКс.д.),

мг/м3

Середня 

концентрація 

за I півріччя 2016 року по м. Горішні Плавні, мг/м3 

Пил

268

0,15

0,06

Діоксид сірки

531

0,05

0,00085

Оксид вуглецю

268

3

0,86

Діоксид азоту

531

0,04

0,016

Фенол

263

0,003

0,0016

Сажа

268

0,05

0,0023

Водень хлористий

397

0,2

0,028

Аміак

268

0,04

0,012

Кадмій

6

0,3 х 10-3

0,00016 х 10-3

Залізо

6

40 х 10-3

0,47 х 10-3

Марганець

6

1 х 10-3

0,014 х 10-3

Мідь

6

2 х 10-3

0,036 х 10-3

Нікель

6

1 х 10-3

0,025 х 10-3

Свинець

6

0,3 х 10-3

0,02 х 10-3

Хром

6

1,5 х10-3

0,02 х 10-3

Цинк

6

50 х10-3

0,065 х 10-3

 

Результати спостережень показали, що середні концентрації за 1-півріччя по всім інґредієнтам не перевищували відповідних гранично допустимих концентрацій. Середні концентрації важких металів були значно нижче відповідних ГДК.


 Випадків високого забруднення (ВЗ) та екстремально - високого (ЕВЗ) за цей період не зареєстровано.


При порівнянні результатів аналізу з таким же періодом минулого року відмічено зменшення середніх концентрацій майже всіх домішок, окрім оксиду вуглецю, середній вміст якого збільшився.


 

* ГДК- гранично допустима концентрація

* ГДКс.д.- середньодобова гранично допустима концентрація