Інформація

29.03.2017, 09:39

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні   Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухо-мого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

5.

Нежитлове

приміщення

в хірургічному

корпусі  Горіш-ньоплавнівської

міської   лікарні

м. Горішні

Плавні

вул. Миру, 10

корп.13

 

11,93

 

Приміщення

на  першому

поверсі

Без  права

приватизації

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

5.

Горішньоплав -

нівська

міська  лікарня 

39800

місто

Горішні  Плавні

вул.  Миру, 10

2-60-50

 

 Нежитлове

приміщення

в 

хірургічно-му корпусі

Горішньо-плавнівської

міської   лікарні

 

місто ГорішніПлавні

вул.

Миру,

10,

корп.

13

 

 

11,93

З

01.05.

2017

року

до

30.04.

2018

 

Аптечний

пункт

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди – 444,54       грн.  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   березня  2017 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди   будуть   включені  додаткові   обов'язки  орендаря  щодо :

1. Встановлення орендарем   окремого  приладу  обліку  електроенергії    в  орендованому   приміщенні   в  строк  до   31.07.2017.

2. Відшкодування орендодавцю  в  2017 році  вартості   робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  1  місяця  після  виставлення орендодавцем  рахунку  про   відшкодування. 

3. Встановлення орендарем   окремого  приладу  обліку  води    в  орендованому   приміщенні   в  строк  до   31.07.2017.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  12.04.2017 включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської    міської  ради Полтавської  області   оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».