Оголошення!

4.10.2017, 14:26

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1

      2

      3

       4

       5

     6

19.

Нежитлове

приміщення  

місто Горішні Плавні

вул. Миру 15 

 Кімната

№ 9

площею

14,0 кв. м

Нежитлове

приміщення 

на  четвертому

поверсі  будівлі

 

Без  права

приватизації

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

 

п/п

Балансоутриму

вач  ( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані про об'єкт нерухомого майна,

 щодо якого надійшла заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

19.

Комунальне

підприємство

готель «Славутич»

 39800

м.Горішні Плавні

вул. Миру, 15

067-256-58-47

Нежитлове

приміщення

 

місто

Горішні Плавні

вул. Миру,

15

Кімната

№ 9

площею 14,0 кв. м

 

З

01.11.2017

до

31.10.2018

 

 

Надання юридич

них послуг

 

   Орієнтовний розмір орендної плати  за перший  місяць оренди – 548,70 грн. 

До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з вересня 2017 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

         До договору оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:

1.Укладання окремого договору з орендодавцем про участь в спільній експлуатації будівлі розташованої за адресою : вул. Миру,15, не пізніше одного місяця після укладання договору оренди.

2.Заміни вікна за  кошти  орендаря    в  орендованому  приміщенні  не  пізніше  01.05.2018  за  єдиним  зразком,  узгодженим  з   балансоутримувачем.

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються до  19.10.2017 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, тел. 2-28-75.

         У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».