Оголошення!

4.10.2017, 14:28

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомо

го  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

18.

Нежитлові

приміщення  

м. Горішні Плавні

вул. Гірників, 17 

 17,36 кв. м

Приміщення 

на  першому

поверсі  будівлі

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна                       

 

п/п

Балансоутримувач

(назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

18.

Комунальне   житлове ремонтно - експлуатаційне     підприємство 

 № 1  39800

м. Горішні  Плавні

провулок Молодіжний, 52

068-333-90-68

Нежитлові

приміщення

на  першому

поверсі

будівлі

 

місто Горішні

Плавні

вул.

Гірни-

ків,

17

17,36

 кв. м

 

 

З

01.11. 2017

до

31.10. 2018

Надання

юридич-

них

послуг

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди  484,99  грн. До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з  вересня  2017 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

До  договору  оренди   буде   включений  додатковий   обов'язок  орендаря  щодо  проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на  затвердження орендодавцю  не  пізніше  30.06.2018.

Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  19.10.2017  включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської   міської  ради Полтавської  області , тел. 2-28-75.

У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет Горішньоплавнівської   міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України   «Про оренду  державного та  комунального  майна» .