Положення про відзнаку міської ради "Вдячність громади"
І. Загальні положення
  1.1. Відзнаку міської ради "Вдячність громади" засновано для відзначення громадян за видатні особисті заслуги перед містом у галузі розвитку економіки, науки, освіти, культури, спорту, мистецтва, охорони здоров'я та довкілля, за благодійну та громадську діяльність, меценатство.
  1.2. Відзнакою міської ради "Вдячність громади" нагороджуються як громадяни України, так і громадяни інших іноземних держав.
  1.3. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" здійснюється за рішенням міської ради.
  1.4. Відзнака міської ради "Вдячність громади" є пам'ятною відзнакою і має копію зменшеного розміру у вигляді нагрудного знака для носіння його з лівого боку грудей.
  1.5. Ніхто не має права позбавити нагородженого відзнаки міської ради "Вдячність громади".

ІІ. Порядок представлення до нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади"
  2.1. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" проводиться за поданням комісії з нагородження при міській раді, яка діє згідно з Положенням про комісію.
  2.2. Голова комісії направляє рішення комісії з відповідною резолюцією до апарату міської ради для підготовки необхідних матеріалів на сесію міської ради.
  2.3. Подання про нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" громадян України вносять до комісії з нагородження: міський голова, заступники міського голови, керівники управлінь і відділів виконкому, перші керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій та релігійних громад, органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування.
  2.4. Висунення кандидатур для нагородження відзнакою міської ради здійснюється, як правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до відзначення. Пропозиції про нагородження можуть вносити також окремі громадяни.
  2.5. Пропозиції щодо нагородження іноземних громадян подаються міським головою, першими керівниками підприємств, організацій, установ, громадських організацій та релігійних громад на ім'я міського голови чи комісії безпосередньо (міський голова), які вносять подання до комісії з нагородження при міській раді.
 2.6. До подання додається нагородний лист встановленого зразка (Додаток до Положення про відзнаку міської ради «Вдячність громади»). 

ІІІ. Порядок вручення відзнаки міської ради "Вдячність громади"
3.1. Вручення відзнаки міської ради "Вдячність громади" проводиться в обстановці урочистості й широкої гласності.
3.2. Відзнаку міської ради "Вдячність громади", як правило, вручає міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
3.3. Нагородженому відзнакою міської ради "Вдячність громади" вручається комплект атрибутів відзнаки: відзнака "Вдячність громади", копія відзнаки у зменшеному вигляді нагрудного знака, грамота та посвідчення про нагородження.

ІV. Порядок носіння відзнаки міської ради "Вдячність громади"
4.1. Копію відзнаки міської ради "Вдячність громади" у зменшеному вигляді носять з лівого боку грудей на верхньому одязі нижче знаків державних та інших нагород у послідовності відповідно до їх положень.
Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні"
Розділ I
 1.1.Дане Положення приймається з метою визнання заслуг громадян за особистий значний внесок у становлення й розвиток міста, підприємств, установ і організацій, розташованих в межах міста Горішні Плавні. 
 1.2.Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” (Почесний громадянин) проводиться один раз на п’ять років до Дня міста. 

Розділ II
2.1.  Висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” здійснюється трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадськими організаціями, політичними партіями або органами місцевого самоврядування. 
2.2.  Кількість кандидатур від кожного суб’єкта на право висування обмежується однією кандидатурою. 
2.3.  Висування кандидатів проводиться загальними зборами (зборами представників) колективів і оформлюється витягом з протоколу (Додаток 3), який додається до клопотання (Додаток 2). Клопотання про висування підписується керівником, завіряється печаткою. Якщо кандидат - керівник, клопотання про висування підписується заступником керівника.
2.4.  До клопотання надається нагородний лист на кандидата (Додаток 4) та особистий листок із обліку кадрів.
2.5.  Кандидатами на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” можуть бути громадяни, які:-  проживають і працюють на території Горішньоплавнівської міської ради;
-  раніше проживали чи працювали на території в межах міста Горішні Плавні;
-  в окремих випадках громадяни, які не проживають та не проживали на території в межах міста Горішні Плавні, але внесли вагомий вклад у соціально-економічний розвиток міста Горішні Плавні.
2.6.  Усі документи подаються до відділу організаційного забезпечення діяльності Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Розділ III
3.1.  Для розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” утворюється комісія у складі:
-  голова комісії – міський голова;
-  заступник голови комісії – секретар міської ради;
-  члени комісії – голови постійних комісій Горішньоплавнівської міської ради.
3.2.  Строки надання клопотань колективів – за 60 днів до конкретної дати.
3.3.  Засідання комісії оформлюється протоколом. Комісія правомірна проводити свої засідання за наявності не менше 2/3 членів комісії. Голосування відкрите, рішення вважається прийнятим більшістю голосів від числа присутніх, але не менше половини від загального числа членів комісії.
3.4.  За поданням комісії з присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні“, Горішньоплавнівська міська рада приймає рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні”.
3.5.  Рішення Горішньоплавнівської міської ради оприлюднюється в міських засобах масової інформації або на офіційному сайті.

Розділ IV
4.1.  Почесному громадянину міста Горішні Плавні вручається посвідчення, нагрудний знак та стрічка з написом „Почесний громадянин міста Горішні Плавні”.
4.2.  У трудовій книжці особи, якій присвоюється звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні", робиться відповідний запис.
4.3.  Прізвища Почесних громадян з їх фотокартками і рішеннями міської ради про присвоєння почесного звання заносяться в Книгу Почесних громадян міста, яка зберігається в міському музеї.

Розділ V
5.1. Особи, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні”, за рішенням Горішньоплавнівської міської ради можуть бути його позбавлені у випадках грубих порушень норм етики та моралі, а також діючого законодавства України. 

Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради

1. Почесна грамота виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі - Почесна грамота) є формою відзначення громадян, фізичних осіб-підприємців, трудових колективів підприємств, установ, організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Горішні Плавні, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат, інші заслуги перед територіальною громадою міста.

2. Почесною грамотою нагороджуються особи, трудові колективи, які раніше заохочувалися Подякою міського голови, але не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.

3. Наступне нагородження Почесною грамотою здійснюється не раніше як через три роки за якісно нові досягнення. В окремих випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.

4. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування

5. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься на ім'я міського голови не пізніше ніж за 30 днів до дати вручення.

У поданні вказуються:

- прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

- подія, до якої пропонується відзначення;

- дата святкування відповідного заходу;

- вид нагороди;

- конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання додаються такі документи:

- інформація про виробничі, наукові, державні, професійні, спортивні, творчі та інші досягнення осіб (трудових колективів), що представляються до нагородження;

- біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до нагородження, засвідчена підписом керівника відповідного кадрового органу та скріплена печаткою;

 - копія першої сторінки паспорту.

6. При визначенні кількості осіб, які можуть бути представлені до нагородження, необхідно враховувати загальну чисельність працюючих на підприємстві, в організації або установі:

- при чисельності працюючих менше 50 осіб не більше 1 особи на рік;

- при чисельності працюючих від 50 до 100 осіб не більше 3 % на рік;

- при чисельності від 101 до 200 – не більше 5 % на рік;

- при чисельності від 201 до 500 – не більше 8% на рік;

- при чисельності більше 501 – не більше 10% на рік.

7. До подання про нагородження Почесною грамотою колективу, керівника  підприємства, організації та установи додається довідка про стан справ на підприємстві, в організації та установі, які представляються до нагородження.

8. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства, установи, організації.

9. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній, політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.

10. У разі невідповідності пунктам 5, 6, 7, 8, 9 цього Положення, подані документи не розглядаються і назад не повертаються.

11. Подання про відзначення Почесною грамотою керівників виконавчих органів міської ради ініціюють міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. подання на заступників міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами   ініціює міський голова.

12. Подання про відзначення Почесною грамотою в обов’язковому порядку розглядаються заступниками міського голови згідно розподілу обов’язків та подаються міському голові для прийняття рішення.

13. Подання про нагородження Почесною грамотою з відповідною резолюцією міського голови передається виконавцю для підготовки проекту рішення виконавчого комітету міської ради.  

14. Відомості про нагородження Почесною грамотою заносяться до трудових книжок у розділ «Відомості про заохочення».

15. Нагородження здійснюється міським головою або, за його дорученням, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради в урочистій обстановці, як правило в трудовому колективі, де працює нагороджений або при проведенні загальноміських заходів.

Положення про Подяку міського голови"

1. Подяка міського голови (далі - Подяка) є відзнакою міського голови за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Горішні Плавні, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат, інші заслуги перед територіальною громадою міста.

2. Подяка може бути оголошена трудовому колективу підприємства, установи, організації, фізичним особам-підприємцям та окремим особам, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста або мають досягнення, зазначені в п.1.

3. Подяка оголошується особі, яка має трудовий стаж роботи в трудовому колективі не менше 3 років.

4. Наступне оголошення Подяки здійснюється не раніше як через три роки за якісно нові досягнення. В окремих випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.

5. Висунення кандидатур для відзначення Подякою здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування.

6. Подання про оголошення Подяки вноситься на ім'я міського голови не пізніше ніж за 30 днів до дати вручення.

У поданні вказуються:

- прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

- подія, до якої пропонується відзначення;

- дата святкування відповідного заходу;

- вид нагороди;

- конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання додаються такі документи:

- інформація про виробничі, наукові, державні, професійні, спортивні, творчі та інші досягнення осіб (трудових колективів), що представляються до нагородження;

- біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до нагородження, засвідчена підписом керівника відповідного кадрового органу та скріплена печаткою;

 - копія першої сторінки паспорту.

7. При визначенні кількості осіб, які можуть бути представлені до нагородження, необхідно враховувати загальну чисельність працюючих на підприємстві, організації або установі:

- при чисельності працюючих менше 50 осіб не більше 1 особи на рік;

- при чисельності працюючих від 50 до 100 осіб не більше 3 % на рік;

- при чисельності від 101 до 200 – не більше 5 % на рік;

- при чисельності від 201 до 500 – не більше 8% на рік;

- при чисельності більше 501 – не більше 10% на рік.

8. До подання про оголошення Подяки колективам, керівникам підприємств, організацій та установ додаються довідки про стан справ на підприємстві, в організації та установі, які представляються до нагородження.

9. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства, установи, організації.

10. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній, політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.

11. У разі невідповідності поданих документів пунктам 6, 7, 8, 9, 10 цього Положення, вони не розглядаються і назад не повертаються.

12. Подання про відзначення Подякою керівників виконавчих органів міської ради ініціюють міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету.

13. Подання про відзначення Подякою заступників міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету ініціює міський голова.

14. Подання про відзначення Подякою в обов’язковому порядку розглядаються заступниками міського голови згідно розподілу обов’язків, керуючим справами виконавчого комітету та подаються міському голові для прийняття рішення, яке оформлюється відповідним розпорядженням.

15. Подання про оголошення Подяки з відповідною резолюцією міського голови передається виконавцю для підготовки проекту розпорядження міського голови. Проект розпорядження передається міському голові на підпис не пізніше ніж за 5 днів до дати вручення Подяки.

16. Відомості про оголошення Подяки заносяться до трудових книжок у розділ «Відомості про заохочення».

17. Нагородження здійснюється міським головою або, за його дорученням, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради в урочистій обстановці, як правило в трудовому колективі, де працює нагороджений або при проведенні загальноміських заходів.